Psychotesty pro řidiče

Moje kvalifikace


Vzdělání:

 • pětileté magisterské studium jednooborové psychologie
 • rigorózní zkouška z psychologie
 • atestace z klinické psychologie a specializační zkouška z psychoterapie pro oblast zdravotnictví
 • akreditované dvouleté postgraduální studium dopravní psychologie
 • dvouletý výcvik v symbolické a realaxační psychoterapii
 • základní a nástavbový výcvik v hypnóze
 • pětiletý výcvik v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka
 • intenzivní roční výcvik v systemické supervizi a koučování
 • výcvik v EMDR (desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybu)
 • roční kurz v bodypsychoterapii (biorelease masáže)
 • krátkodobé kurzy zaměřené na psychodiagnostické metody, arteterapii, logoterapii, supervizi, řízení, doprovázení v náročných životních situacích a lektorské dovednosti

Odborná praxe:

 • léčebna dlouhodobě nemocných Dům ošetřovatelské péče, Dolní Rychnov u Sokolova (délka praxe 8 let)
 • Ordinace klinické psychologie a psychoterapie v Sokolově a Karlových Varech (5 let)
 • rodinná poradna, linka důvěry, krizové centrum Res Vitae Karlovy Vary (2 roky)
 • privátní psychologická praxe (3 roky)

Členství v profesních organizacích:

 • Asociace klinických psychologů
 • Asociace dopravních psychologů
 • Českomoravská psychologická společnost